Nykytanssi

Nykytanssituntien tavoitteena on oman luovan ilmaisun vapauttaminen sekä kehon kokonaisvaltainen hallinta. Opetuksen sisältöön ja painopistealueisiin vaikuttaa kunkin opettajan omaksuma tekniikka, liikekieli ja luovuus. Tunneilla harjoitellaan tanssin perustekniikkaa ja linjauksia kehotietoisuutta korostaen. Lisäksi tutkitaan kehon erilaisia fyysisiä ja ilmaisullisia mahdollisuuksia eri tekniikoita, liiketeorioita ja improvisaatiota hyödyntäen. Nykytanssissa korostuu usein painovoiman aktiivinen hyödyntäminen sekä lattiatason käyttö.

Varusteeksi joustava tanssiasu ja paljaat jalat tai sukat.

Laajempi lajiesittely (pdf)

Tasoryhmät lukuvuonna 2020-21

alkeet 1-2 7-9 v.

alkeet 1-2 10-12 v.

alkeet 1-2 aikuiset

perus 1 10-12 v.

perus 2 aikuiset

perus 2-3 yli 13 v.

Nykytanssi/kehonhuolto aikuiset

jatko 1

jatko 2-3

jatko aikuiset

Nykytanssitekniikka perus yli 13 v.

Tanssitunti 60+

 

 

EK-ryhmä I

EK-ryhmä II

EK-ryhmä III-IV