Yhdistys

Jyväskylän Tanssiopiston toiminnan taustalla on Jyväskylän Tanssiyhdistys ry. Yhdistyksen hallitus tukee ja valvoo Tanssiopiston toimintaa sekä ohjaa varojen käyttöä. Yhdistyksen toiminta on taloudellista hyötyä tavoittelematonta.

Toiminta

Toiminnalla pyritään turvaamaan tasokkaan tanssin taiteen perusopetuksen tarjonta sekä vaikuttamaan tanssille sopivien opetus- ja esiintymistilojen saamiseen Jyväskylään. Tarkoituksena on myös vahvistaa yhteistyötä ja verkottumista alueen muiden tanssintoimijoiden sekä eri taiteenalojen kanssa.

Jäsenyys

  • Jyväskylän Tanssiyhdistys ry:n jäseneksi liitytään maksamalla lukukausittain (syys-, kevät- ja kesä) jäsenmaksu 10 €  jokaisen lukukukausimaksun yhteydessä.
  • Jäsenyys on henkilökohtainen ja lukukausikohtainen.
  • Jäsenenä tuet Tanssiopiston  toimintaa ja alueellista taidekasvatusta ilman velvoitteita.
  • Kaikki jäsenet ovat tervetulleita päättämään yhdistyksen asioista vuosikokouksessa.
  • Alle 15-vuotiaat ovat nuorisojäseniä, joilla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa ja joita ei voida valita kokousvirkailijoiksi eikä hallitukseen.
  • Oppilaiden vanhemmat tai yhteisöt voivat liittyä yhdistykseen kannatusjäseniksi 50 € jäsenmaksulla tai tukea yhdistyksen toimintaa vapaaehtoisella kannatusmaksulla.

Jäsenedut

Jäsenetuna on tuntuvat alennukset lukukausimaksuista. Syys- ja kevätlukukaudella tuntihinnat ovat 40 € halvemmat jäsenille. Myös kesälukukauden maksut ovat edullisemmat jäsenille. Jäsenyys ja jäsenedut ovat henkilökohtaisia.

Hallitus

Yhdistyksen vuosikokouksessa 24.10.2020 valitut Jyväskylän Tanssiyhdistys ry:n toimihenkilöt ovat: Puheenjohtaja Sinikka Rantala sekä hallituksen jäsenet: Saga Elgland, Emmi Jokinen, Linnea Moisio ja Nea Rantala sekä varajäsen Arja Sahlberg. Hallituksen ulkopuolisena esittelijänä ja yhdistyksen rahastonhoitajana toimii Jyväskylän
Tanssiopiston rehtori Tuija Nikkilä.

Hallitukselle voi lähettää viestiä osoitteeseen
tanssiopisto.hallitus@outlook.com

Lue lisää