Arvot

Jyväskylän Tanssiopiston arvot:

 • Ammattitaitoinen tanssin taiteen perusopetus
 • Oppilaiden huomioiminen yksilönä
 • Kannustava ja avoin ilmapiiri
 • Tasa-arvoisuus ja syrjäytymisen ehkäisy
 • Osallistavuus ja oppilaslähtöisyys
 • Luovuuteen rohkaiseminen
 • Yhteisöllisyys
 • Tanssilajien ikä- ja tasoryhmien monipuolisuus
 • Oppilaan kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen
 • Aktiivinen vuorovaikutus oppilaiden ja vanhempien kanssa
 • Opettajien hyvinvointi ja ammattitaidon kehittäminen
 • Aktiivinen toiminta tanssin kentällä paikallisesti ja valtakunnallisesti
 • Taiteiden välinen yhteistyö
 • Terveelliset elämäntavat
 • Ekologisuus, kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen

Break dance 10-12 v. Kuva Emmi Virtanen.

Jyväskylän Tanssiopiston tasa-arvo ja yhdenvertaisuussunnitelma

Jyväskylän Tanssiopiston kestävän kehityksen suunnitelma