Opetussuunnitelma

Tanssin perusopetuksessa voi osallistua joko laajaan tai yleiseen oppimäärään. Oppimäärä valitaan ilmoittautumisen yhteydessä. Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön lukuvuonna 2018-19. Tanssin perusopetuksen rakenne perustuu Opetushallituksen antamiin tanssin laajan ja yleisen oppimäärän perusteisiin.

VARHAISIÄN OPINNOT

 • Alle 7-vuotiaat lapset opiskelevat varhaisiän opintoja, jotka voivat edeltää joko laajaa tai yleistä oppimäärää.
 • 7-10 -vuotiaana opinnot ovat yhtenevät kummassakin oppimäärässä. (Laaja, perusopinnot 1 ja yleinen, yhteiset opinnot 1)
 • Yli-10-vuotiailla suoritettava oppimäärä riippuu oppilaan valitsemasta tuntimäärästä viikossa.

LAAJA OPPIMÄÄRÄ

PERUSOPINNOT 10-15 -vuotiaat

 • Oppilaan tulee käydä tanssitunneilla vähintään kaksi kertaa viikossa.
 • Sisältönä perusopintojen opintokokonaisuudet 2. ja 3. sekä vaihtoehtoiset opintokokonaisuudet Tanssin monet muodot alkeet, perus ja esitysproduktio.

SYVENTÄVÄT OPINNOT yli 16 -vuotiaat

 • Oppilaan tulee valita suuntautumisvaihtoehto: baletti, nykytanssi, jazztanssi tai katutanssi.
 • Oppilaan tulee käydä tanssitunneilla vähintään 2-4 kertaa viikossa riippuen aiemmin kertyneestä tuntimäärästä.
 • Sisältönä syventävien opintojen opintokokonaisuus sekä vaihtoehtoiset opintokokonaisuudet Tanssin monet muodot jatko ja esitysproduktio
 • Opintojen loppupuolella suoritetaan taiteellinen näyttötyöprojekti eli lopputyö, jonka voi tehdä tanssijana tai koreografina.
 • Kaikki EK-ryhmien oppilaat opiskelevat laajan oppimäärään mukaan, myös muut oppilaat voivat halutessaan suorittaa laajaa oppimäärää.

YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

YHTEISET OPINNOT 10-14 -vuotiaat

TEEMAOPINNOT 15-18 -vuotiaat

 • Tanssilajit ja käyntikerrat vapaasti valittavissa.

AIKUISOPINNOT

 • Aikuiset voivat opiskella sekä laajaa että yleistä oppimäärää.
 • Aikuisten tunneilla sekä 60+ -tunneilla noudatetaan soveltaen yleisen oppimäärän tavoitteita ja sisältöjä.

TUTUSTU TARKEMMIN

Jyväskylän kulttuurilautakunta on myöntänyt Jyväskylän Tanssiyhdistys ry:lle tanssin perusopetusluvan 19.10.2004 ja hyväksynyt laajan ja yleisen oppimäärän mukaisen opetussuunnitelman 6.6.2018.