Koulutussäännöt

1. ILMOITTAUTUMINEN

Oppilas saa osallistua tunneille kun oppilaspaikka on varattu ja ilmoittautumislomake on asianmukaisesti täytettynä palautettu. Ilmoittautuminen on sitova ja voimassa sekä syys- ja kevätlukukauden ellei osallistumista peruuteta ennen kevätlukukauden 7.1.2019 alkua kirjallisesti tai sähköpostilla toimistoon, jolloin peruutus on maksuton. Vanhat oppilaat saavat postitse henkilökohtaisen tuntisuosituskirjeen ennen ilmoittautumisen alkua, mutta oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä eli suositus ei ole paikanvaraus.

2. ILMOITTAUTUMISEN PERUUTUS JA OPINTOJEN KESKEYTTÄMINEN

Opinnot voi keskeyttää vain kirjallisella tai sähköposti-ilmoituksella toimistoon. Suullinen maininta opettajille ei riitä. Jos opinnot keskeytetään heti ensimmäisen tunnin jälkeen, oli tunti ilmainen kokeilukerta. Jos oppilas keskeyttää opintonsa myöhemmin maksetaan keskeytysilmoitukseen mennessä olleiden tuntien määrä kertamaksun mukaan huolimatta siitä onko tunneilla käyty vai ei. Keskeytetyn lukukauden maksusta ei saa rahallista palautusta. Katso korvauskäytännöt kohdasta 5. Osallistuminen kevätlukukaudelle voidaan peruuttaa maksutta vain ennen kevätlukukauden alkua. Sen jälkeen peruutusehdot ovat samat kuin edellä on mainittu.

3. TUNTIMUUTOKSET

Lukukauden aikana ryhmää voi vaihtaa vain opettajan luvalla. Ilmoittautumisen peruminen, opintojen keskeyttäminen ja tuntien muutokset tulee tehdä aina heti toimistoon sähköpostilla tai kirjallisesti. Suullinen maininta opettajille ei riitä.

4. LUKUKAUSIMAKSUT

Laskut lähetetään kotiin syyskuussa ja helmikuussa. Maksut maksetaan viimeistään eräpäivänä. Käytä aina viitenumeroa. Maksujärjestelyistä on sovittava erikseen ennen eräpäivää. Maksumuistutuksiin lisätään 11% korko sekä huomautuslisä 5 €.  Maksuhäiriöissä toisen huomautuksen jälkeen perinnän suorittaa perintätoimisto. Oppilas menettää opiskeluoikeuden mikäli aiempia lukukausimaksuja on maksamatta. Tiiviskursseilla ja kesälukukaudella on omat maksunsa ja niille ilmoittaudutaan erikseen. Yhdistyksen jäsenmaksu 20 € laskutetaan ensimmäisen lukukausimaksun yhteydessä.

5. POISSAOLOT JA KORVAUSKÄYTÄNNÖT

Poissaoloja ei hyvitetä rahallisesti,  vaan niistä voi pyytää opettajalta henkilökohtaiset korvaustuntiliput. Lipuilla voi korvata poissaolot saman lukukauden aikana, saman tai helpomman tason tunneilla, mikäli niissä on tilaa. Poikkeustapauksissa lapsen korvauslippuja voi käyttää oppilaana oleva perheenjäsen. Korvaukset voi tehdä myös seuraavalla lukukaudella, kun sille rekisteröityy oppilaaksi vähintään minimimaksulla. Minimimaksu syys- ja kevätlukukaudella on puolilukukausimaksu, kesäjaksolla pikkupassi. Rajattoman passin tunteja ei voi korvata seuraavalla lukukaudella. Pidemmissä sairauspoissaoloissa korvaukset voi siirtää myöhemmäksi lääkärintodistuksella.

6. VASTUU

Oppilaita ei vakuuteta Tanssiopiston puolesta, vaan oppilaat harrastavat omien vapaa-ajan vakuutustensa vakuuttamina. Opettajilla on vastuuvakuutus, joka on voimassa oppituntien ajan. Ilmoita, jos oppilaalla on jokin sairaus, joka opettajan tulisi tietää. Opettaja on vastuussa oppilaista vain oppitunnin ajan, ei ennen eikä jälkeen. Emme vastaa pukuhuoneisiin jätetyistä eikä toimitiloihin unohdetuista tavaroista. Löytötavarat säilytetään pukuhuoneissa lukuvuoden ajan.

7. MUUTOKSET OPETUKSESSA

Opettajan sairastuessa pyritään järjestämään sijainen. Mikäli sijaista ei saada, tunti voidaan siirtää tai peruuttaa. Siirroista ja peruutuksista ilmoitetaan tekstiviestillä viimeistään muutamaa tuntia ennen. Oppilaalla on oikeus saada peruuntuneesta tunnista korvaustuntilippu. Tanssiopistolla on oikeus lukujärjestys- ja opettajamuutoksiin.

8. TIEDOTUS

Tiedottaminen hoidetaan pääasiallisesti sähköisesti. Anna ilmoittautuessa oppilaan ja huoltajan sähköpostiosoite. Oppilas/huoltaja on vastuussa siitä että tiedot pysyvät ajan tasalla. Tunneilla voidaan jakaa vuoden aikana tiedotteita ajankohtaisista asioista, jotka ovat myös luettavissa nettisivuiltamme. Seuraavan vuoden lukujärjestys ja tuntisuositukset lähetetään kirjeitse elokuun alussa oppilaille kotiin.

9. TIETOSUOJA

tutustu oppilasrekisterin tietosuojaselosteeseen (pdf)

10. KUVIEN KÄYTTÖ

Tanssiopistossa dokumentoidaan oppilasryhmien työskentelyä tunneilla sekä esityksissä oppimis- ja tiedotustarkoituksiin. Video- ja kuvamateriaalia voidaan käyttää Tanssiyhdistyksen julkaisuissa, sosiaalisessa mediassa, nettisivuilla ja opetuksessa. Kaikki julkaisemamme materiaali on tarkoin valittua, emmekä julkaise sopimatonta materiaalia missään muodossa eikä oppilaiden nimiä mainita. Esityksistä valmistetaan myynti dvd. Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään oppilaan kuvaus- ja julkaisulupa. Mikäli oppilaan kuvia EI saa käyttää, oppilaan tunnistamiseksi on lähetettävä oppilaan kuva Tanssiopiston toimistoon ja oppilaan on oma-aloitteisesti jättäydyttävä pois kuvaustilanteista.

10. YLEISOHJEITA

Ryhmässä tulee olla vähintään 8 ilmoittautunutta oppilasta, jotta ryhmä toteutuu. Tanssitunnit alkavat ja loppuvat lukujärjestyksessä ilmoitettuina aikoina. Läsnäolot merkitään tunnin alussa nimilistaan. Alle kolmen oppilaan tunteja ei pidetä.

Pukuhuoneisiin pääsee 15 minuuttia ennen tunnin alkua ja päivän viimeisen tunnin loputtua on 15 minuuttia aikaa poistua. Tanssitunneille pukeudutaan asianmukaisiin varusteisiin, ulkokengillä tai housuilla ei saa mennä saleihin eikä pukuhuoneisiin. Pitkät hiukset sidotaan kiinni. Purukumit, karkit ja korut eivät kuulu tanssitunnille. Ota arvoesineet ja kalliit vaatteet ja kengät tanssisaliin mukaan.