Yhdistys

Jyväskylän Tanssiopiston toiminnan taustalla on Jyväskylän Tanssiyhdistys ry. Yhdistyksen hallitus tukee ja valvoo Tanssiopiston toimintaa sekä ohjaa varojen käyttöä. Yhdistyksen toiminta on taloudellista hyötyä tavoittelematonta.

Kokouskutsu

Yhdistyksen vuosikokous on lauantaina 27.10.2018 klo 15 Tanssiopistolla Vapaudenkatu 48-50. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita yhdessä päättämään yhdistyksen toiminnasta.

Toiminta

Toiminnalla pyritään turvaamaan tasokkaan tanssin taiteen perusopetuksen tarjonta sekä vaikuttamaan tanssille sopivien opetus- ja esiintymistilojen saamiseen Jyväskylään. Tarkoituksena on myös vahvistaa yhteistyötä ja verkottumista alueen muiden tanssintoimijoiden sekä eri taiteenalojen kanssa.

Jäsenyys

  • Jyväskylän Tanssiyhdistys ry:n jäseneksi liitytään maksamalla lukuvuosittain jäsenmaksu 20 € tilille Nordea FI93 1045 3000 1591 69 sen lukukauden maksun yhteydessä, jolle ensimmäiseksi ilmoittautuu.
  • Jäsenyys on henkilökohtainen ja lukuvuosikohtainen. Lukuvuosi vaihtuu elokuussa.
  • Jäsenenä tuet Tanssiopiston  toimintaa ja alueellista taidekasvatusta ilman velvoitteita.
  • Kaikki jäsenet ovat tervetulleita päättämään yhdistyksen asioista vuosikokouksessa.
  • Alle 15-vuotiaat ovat nuorisojäseniä, joilla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa ja joita ei voida valita kokousvirkailijoiksi eikä hallitukseen.
  • Oppilaiden vanhemmat tai yhteisöt voivat liittyä yhdistykseen kannatusjäseniksi 50 € jäsenmaksulla tai tukea yhdistyksen toimintaa vapaaehtoisella kannatusmaksulla.

Jäsenedut

Jäsenetuna on tuntuvat alennukset lukukausimaksuista. Syys- ja kevätlukukaudella tuntihinnat ovat 40 € halvemmat jäsenille. Myös kesälukukauden maksut ovat edullisemmat jäsenille. Jäsenyys ja jäsenedut ovat henkilökohtaisia.

Hallitus

Yhdistyksen hallitus 2017-18: Sinikka Rantala(pj.), Soile Niinikoski, Kia Rantala, Arja Sahlberg ja Kyllikki Salminen. Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä toimii Tarja Sara ja rahastonhoitajana Tuija Nikkilä.

Lue lisää